6970 276505

τηλεφωνικές παραγγελίες
erosspa » 'Οροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Απαγορεύετε η χρήση του δικτυακού τόπου σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Οι όροι χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο πάνω απο 18 ετών που προσπελαύνει οποιαδήποτε σελίδα του δικτυακού τόπου. Οι όποιοι όροι, συνθήκες, αποποιήσεις ή άλλες νομικές παρατηρήσεις σε κάθε άλλη σελίδα στον παρόντα δικτυακό τόπο θα θεωρούνται σάν να εμφανιζόντουσαν στο τρέχον κείμενο και να περιλαμβανόντουσαν στο περιεχόμενό του. Η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στo erosspa.gr. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός χρήσης και οι χρήστες μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανύμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο εκτός των εικόνων, γραφικών που αναφέροντε στo erosspa.gr. Υπεύθυνη για τη διαχείρηση, το περιεχόμενο και την αναπτυξή του δικτυακού τόπου είναι το erosspa.gr . Τα κείμενα, τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο, εκτός των εικόνων, γραφικών που αναφέροντε στο erosspa.gr,  είναι ελεύθερα και επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτοί παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών. To erosspa.gr δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Το  erosspa.gr απεκδύεται κάθε ευθύνης για το περιέχομενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του